Sıkça Sorulan Sorular


EVET ades.udhb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN GİRİŞ YAPIP EĞİTİMİ (ADES) BAŞARIYLA TAMAMLAMANIZ GEREKİYOR.

1- ades.udhb.gov.tr internet adresinden “Amatör Denizci Eğitim Sistemi’ne Giriş” sekmesine tıklayın

2- Açılan sayfada “Yeni Kullanıcı” sekmesine tıklayın

3- Açılan ekrandaki bilgileri doldurup “Hesap Oluştur” sekmesine tıklayın Sisteme kaydettiğimiz mail adresimize gelen maili açıp hesabımızın aktivasyonunu yaptıktan sonra belirlediğimiz (3 nolu maddede girdiğimiz ) kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapın

4- “Amatör Denizcilik Eğitimi” sekmesini tıklayıp açılan dersleri sırayla alıp, eğitim bitirme belgenizi alın.

5- Eğitimi aldıktan sonra gss.gasm.gov.tr adresinden giriş yapıp sınav müracaatımızı yapın

ades.udhb.gov.tr adresinden UZAKTAN EĞİTİMİ tamamladığınıza dair belgeyi 24 derslik eğitim başlıklarının sonunda belirtilen sekmeyi tıklayarak açılan sayfadan alabilirsiniz.

T.C. Numarası girişinde pasaport numaranızı başına 11 haneye tamamlayacak şekilde sıfır (00003456789 gibi ) koyarak kayıt yapılmaktadır.

gss.gasm.gov.tr adresinden giriş yapıp sınav müracaatınızı yapmalısınız.

Bir özel teknede bulundurulacak asgari emniyet teçhizatı ekli “Özel Teknelerde Seyirde Bulundurulacak Asgari Emniyet Teçhizatı Listesi’ne uygun olacaktır. Eksik veya kullanım süresi geçmiş teçhizat ile seyredilmez.

Adayın sağlık raporunu başvuru esnasında sisteme taratıp aktarması gerekmektedir. Sağlık raporu Göz, Kulak Burun Boğaz Uzman çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarında muayeneden geçmiş olması gerekmektedir. Amatör Denizci muayeneleri kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır, ancak moleküler olup, sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler ile renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar ADB alamazlar. Bu nedenle “B Sınıfı Sürücü Olur İbaresi” bulunan rapor kabul edilemez. Rapor muayene sonucu “Amatör Denizci Belgesi alabilir” ibaresi ile ifade edilecektir ve sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Sınava giriş ücreti ( Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi 7064441-5008 nolu hesaba Amatör Denizci Belgesi sınavı için 50 TL, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavı için 50 TL) yatırıldığına dair dekont sisteme taratılacak ve aynı sayfa üzerinde bulunan GOSS Sınav Merkezlerinin bulunduğu liman başkanlıklarına başvurmanız gerekmektedir.

Evet yatırılması gerekiyor. Maliye Bakanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairelerine yatırılması ve dekontların ibraz edilmesi gerekiyor. Harç miktarları her yıl güncellenmekle birlikte 2015 yılı için Amatör Denizci Belgesi için 24.80 TL, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü için 15.60 TL dir.

Amatör denizcilik işlemleri “ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayınız

Amatör Denizci Belgesinin İngilizcesi “Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft” dır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri tanımlamaktadır.

Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur.

T.C. Vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklular, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB alabilir.

14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakat nameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.)

Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır.

Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soru sorulur.

ADB belgesi herhangi bir nedenle yenilenmek isteniyorsa, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare veya yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşa başvurulur.

ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle Gemilerin Gemi Adamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmî kurumlara ait ve resmî hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz

Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler. Ayrıca, yabancı uyruklular kendi ülkelerinden almış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir.

Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

İdare, Türk Vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin denkliğinin kabulü için, belge veren ülkenin gerekli gördüğü şartların değerlendirmesini yapmaya yetkilidir.

ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin Amatör Denizci Belgesi iki yıl süreyle askıya alınır.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN MERKEZLERİMİZDE YILIN HER HAFTASI CUMA GÜNÜ YAPILMAKTADIR.(DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR)

1- Antalya Liman Başkanlığı

2- Bodrum Liman Başkanlığı

3- Çanakkale Liman Başkanlığı

4- İzmir Liman Başkanlığı

5- İstanbul Liman Başkanlığı

6- İskenderun Liman Başkanlığı

7- Kocaeli Liman Başkanlığı

8- Marmaris Liman Başkanlığı

9- Trabzon Liman Başkanlığı

10-Ankara Genel Müdürlük

11-Fatsa Liman Başkanlığı

12-Samsun Liman Başkanlığı

13-Karadeniz Ereğli Liman başkanlığı

14-Mersin Liman Başkanlığı

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİNİZİ ades©udhb.gov.tr İNTERNET ADRESİNE GÖNDERMENİZ DURUMUNDA ONAY İŞLEMİNİZ BİR İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANACAKTIR. TAMAMLANAMAYAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MAİLİ GÖNDERİLECEKTİR.

ONAY MAİLİ GELMEYEN KİŞİNİN;

ADI:

SOYADI:

TC NOSU:

MAİLİ:

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİNİZİ ades©udhb.gov.tr İNTERNET ADRESİNE GÖNDERMENİZ DURUMUNDA ŞİFRE YENİLEME İŞLEMİNİZ BİR İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANACAKTIR. TAMAMLANAMAYAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MAİLİ GÖNDERİLECEKTİR.

ŞİFRE YENİLEME TALEBİNDE BULUNAN KİŞİNİN;

ADI:

SOYADI:

TC NOSU:

MAİLİ:


AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİNİZİ ades©udhb.gov.tr İNTERNET ADRESİNE GÖNDERMENİZ DURUMUNDA İŞLEMİNİZ BİR İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANACAKTIR. TAMAMLANAMAYAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MAİLİ GÖNDERİLECEKTİR.

İŞLEM YAPILAN KİŞİNİN;

ADI:

SOYADI:

TC NOSU:

MAİLİ:

YENİ GİRİLECEK MAİL ADRESİ:


AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİNİZİ ades©udhb.gov.tr İNTERNET ADRESİNE GÖNDERMENİZ DURUMUNDA ŞİFRE İŞLEMİNİZ BİR İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANACAKTIR. TAMAMLANAMAYAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MAİLİ GÖNDERİLECEKTİR.

İŞLEM YAPILACAK KİŞİNİN;

ADI:

SOYADI:

TC NOSU:

MAİLİ: