Faydalı Bilgiler

Acil Durumlarda

Bakanlığımız bünyesinde (Ankara’da) hava ve deniz araçlarının maruz kaldığı acil durumlarda (365 gün 24 saat çalışarak) arama kurtarma faaliyetini koordine etmekte olan merkezimiz;
Dünyanın her yerinde tehlike altında olan Türk bayraklı deniz/hava araçları ile irtibat kurarak o bölgedeki Arama Kurtarma birimini harekete geçirir.
Türk Arama Kurtarma Bölgesi (AKB) ve hükümranlık alanı içerisinde olabilecek hava ve deniz kazaları, korsan ve terör saldırıları neticesinde meydana gelen arama kurtarma faaliyetleri için ilk irtibat noktasıdır.
Komşu ülkelerle Arama Kurtarma Bölgemiz içinde/dışında icra edilecek faaliyetler için koordinasyon ve işbirliğini sağlar.
İkili SAR anlaşmalarının yapılmasında Dışişleri Bakanlığı ile birlikte hareket eder.
Tele Sağlık Merkezi ile koordineli sağlık hizmeti verir. Kendi karasularımızda seyreden tüm gemilere yönelik tıbbi tahliye hizmeti verir.
Gemilerden kaynaklanan çevre kirliliği konularında ilk irtibat noktasıdır. Olayın takibini yaparak ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirir.

Arama Kurtarma Nedir?
Deniz, hava ve kara vasıtalarının;
 • Tehlikeye maruz kalması,
 • Kaybolması
 • Kazaya uğraması hallerinde,
  Kazazedelerin milliyet farkı gözetilmeksizin her türlü araç ve bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak aranması ve kurtarılması işlemidir.

  Deniz AKKM
  Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurtarma faaliyetlerinin icrasından sorumlu merkez Sahil Güvenlik Komutanlığı’dır.
  Yönetmelik gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tüm imkan ve kabiliyetleri ile AK faaliyetlerine katılır.

  Hava AKKM
  Kara ve Adalar üzerindeki harekatın icrasından sorumlu merkez olarak. Devlet hava meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hv.K.K.ile işbirliği yapmaktadır.
  Acil Durum Erişim Numaraları'na buradan ulaşabilirsiniz.

 • Yönetmelik & Mevzuat

  Detaylı bilgiye "http://www.didgm.gov.tr" internet adresinde “On-Line işlemler” bölümündeki “Bağlama Kütüğü Bilgilendirme Sistemi” menüsünden ulaşabilirsiniz.

  Özel Tekne, sahibinin yazılı başvurusu üzerine ölçülür. Başvuru dilekçesine, teknenin arma dahil tamamını gösteren iki yönden çekilmiş fotoğrafları, kullanım kılavuzu, tekne ve motor faturaları, 31.05.2005 tarihinden sonra fatura edilenler için CE uygunluk belgesi, sahibine ait nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi ile tekne sahibi tarafından dilekçesinde beyan ettiği adresini teyit eden ikametgâh belgesinin aslı ya da sureti eklenir.
  Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne adı ve kayıt limanı uzaktan okunabilecek şekilde yazılır. Teknelere verilecek isimler genel ahlaka ve adaba aykırı olamaz. Harflerin boyu 15 cm’den küçük olamaz. Harflerin rengi teknenin gövde renginden açıkça farklı olmalı, okunabilirlik sağlanmalıdır. El yazısı ve benzeri harfler kullanılamaz.
  Özel tekneler için, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir.
  Özel Tekne Belgesi, tekneye ait bilgiler veya belgenin şekli değişmediği sürece düzenlenme tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Belgenin kaybı veya aşınması hallerinde tekne sahibinin, bakanlığımıza ilgili makamına en kısa zamanda yapacağı ÖTB yenileme başvurusu üzerine geçerlilik süresi değişmeksizin belgesi yenilenir. Yabancı uyrukluların sahip oldukları özel tekneler için düzenlenen belgelerin geçerliliği oturma izni süresine göre belirlenir.
  Özel teknelerin vergileri, vergi dairelerince takip edilir. Vergilendirmeye yönelik bildirim, özel tekne belgesini düzenleyen makam tarafından, belgenin sureti bir üst yazı ile ilgili vergi dairesine gönderilerek yapılır.
  Özel Tekne Belgesinin alım-satım nedeniyle yeniden düzenlenmesi halinde ilgili vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olmadığına dair yazı da aranır.
  Bir özel tekne diğer bir şahsa geçici olarak verilebilir.
  Bir özel tekne, sahibi tarafından başkalarına, tekne sahibi dernek veya vakıf ise, bunların üye ve sporcularına “Yetki Yazısı” ile geçici olarak verilebilir. Yetki yazısı seyir süresince teknede bulundurulur ve yetkilendirilmiş kişi en az Amatör Denizci Belgesi veya Gemici ve üstü yeterlik belgesine sahip olmak zorundadır.
  Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Deniz Turizmi Mevzuatı hükümleri uygulanır.
  Bir özel teknede bulundurulacak asgari emniyet teçhizatı ekli “Özel Teknelerde Seyirde Bulundurulacak Asgari Emniyet Teçhizatı Listesi’ne uygun olacaktır. Eksik veya kullanım süresi geçmiş teçhizat ile seyredilmez.
  Hudut giriş çıkış işlemleri hudut kapısı olarak belirlenmiş olan yerlerden yapılır.

  Türk/Yabancı Bayraklı Özel Teknelerin Yurtdışından Giriş İşlemleri
  Deniz Ticaret Odasından bedeli karşılığında Seyir İzin Belgesi (Transit Log) alınır.
  Seyir İzin Belgesi acente ya da yetkilendirilmiş diğer kişiler tarafından Seyir İzin Belgesi elektronik sisteminde gerekli veri girişleri yapılarak başvuru yapılır.
  Seyir İzin Belgesi Sağlık Denetleme Merkezinden (Tekne net 50 ton üzerindeyse harcı yatırılır) belge onaylatılır.
  Pasaport Polisine gidilerek teknede bulunanların kimlik tespiti yapılarak giriş işlemleri yapılır ve belge onaylatılır.
  Gümrük Müdürlüğü’ne gidilerek Seyir İzin Belgesinde yer alan beyanlara göre belge onaylatılır.
  Liman Başkanlığından yapılacak denetimi müteakip belgeye onay alınarak yurda giriş işlemi tamamlanır.

  Türk/Yabancı Bayraklı Özel Teknelerin Yurtdışına Çıkış İşlemleri
  Teknenin yurda girişinde düzenlemiş olan en son Seyir Izin Belgesi mevcut ise, yetkili acente ya da yetkilendirilmiş diğer kişiler tarafından Seyir İzin Belgesi elektronik sisteminde gerekli veri girişleri yapılarak başvuru yapılır.
  Eğer mevcut değil ise Deniz Ticaret Odası’ndan yeni Seyir İzin Belgesi (Transit log belgesi) bedeli karşılığında alınarak işlemlere başlanır.
  Liman Başkanlığında Seyir İzin Belgesi için elektronik onay ve belge üzerinde onay işlemi yapılır.
  Pasaport Polisine gidilerek teknede bulunanların kimlik tespiti yapılarak çıkış işlemleri yapılır ve belge onaylatılır.
  Gümrük Müdürlüğü’ne gidilerek Seyir İzin Belgesinin onayı alınarak hudut çıkış işlemi tamamlanır.

  Yabancı bayraklı tekneler yurt içindeki seyirlerinde sadece Liman Başkanlığından izin alarak Seyir İzin Belgesi ile seyrederler. Türk bayraklı özel tekneler Seyir İzin Belgesi kullanmaksızın serbestçe seyredebilirler.

  Denizcilerimize Uyarılar

  Denizcilerimiz için dikkat etmeleri gereken ve onlara yardımcı olacak bazı bilgileri sizin için derledik.

  Denize açılmadan önce bütün emniyet tedbirleri alınmalıdır.
  Tekneyi emniyetli bir şekilde kullanmalı ve üzerinde bulunan her türlü cihaz ve teçhizatın düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor olduğundan emin olunmalıdır.
  Limandan ayrılmadan önce, teknede bulunan konuklara emniyetle ilgili kurallar hatırlatılmalı, emniyet teçhizatının nerede bulunduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmalıdır.
  Teknede bulanacak kişi sayısının tekne kapasitesini aşmadığından emin olunmalıdır.
  Trafiğin yoğun olduğu alanlarda seyrederken, çok daha dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.
  Spor veya eğlence amaçlı faaliyetler için ayrılmış özel bölgelerden açık geçilmelidir.
  Tekne her zaman emniyetli bir hızda kullanılmalı, karaya oturma veya çatışma riskine karşı sürekli olarak gözcülük ve mevki tayini yapılmalıdır.
  Seyir halinde olan bir tekneden kişilerin sarkmasına ve suya atlamalarına asla izin verilmemelidir.
  Dalış faaliyetinde bulunan teknelerin yakınından geçerken imkan ölçüsünde hız düşürülmeli ve bu teknelerden mümkün olduğunca neta geçilmelidir.
  Yukarıda belirtilen hususlar sadece emniyet için dikkate alınması gereken su üzerindeki muhtemel risk ve tehlikeleri önlemeye yardımcı olabilecek bazı önerilerdir.
  Basit emniyet tedbirlerinin hayat kurtaracağı unutulmamalıdır.
  Büyük Gemiler, kanallarda kısıtlı seyir yaptıklarından rotalarından çıkamaz, hızları düşük olduğundan çok zor dümen dinler ve boyutlarından dolayı rotalarını değiştirirken geniş bir alana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple, özellikle dönüş esnasında geniş bir alan taradıklarından dolayı kıç taraflarına fazla yaklaşılmamalı, daima neta geçilmelidir.
  Bir kanalda seyir yapan draftı sebebiyle manevrası kısıtlı büyük bir geminin geçişine engel olunmamalıdır.
  Büyük bir gemiye yaklaşırken geminin niyeti yeterince önceden anlaşılmalıdır.
  Küçük teknelerin fark edilmesi zor olabileceği dikkate alınmalıdır.
  Bir kanalın mümkün olabildiğince en sancağından gidilmelidir.
  Seyir yapılan bir kanalda demirlenmemelidir.
  Teknenin her zaman rahatlıkla görünebildiğinden emin olunmalıdır. Alüminyum, fiber ve ahşap tekneler özellikle kısıtlı görüş koşullarında zor görünebilir. Bu yüzden teknede radar reflektörü kullanılmalıdır.
  Bir teknenin, özellikle güneş batımından itibaren hangi yöne doğru gittiğini, manevrasının ne olduğunu çevredeki diğer teknelerin anlamasını sağlayacak en önemli unsurun seyir fenerleri olduğu unutulmamalı ve bu fenerlerin doğru ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.
  Tekne Bakım Tutumu
  Teknenin bakım-tutumunu düzenli olarak yapmak teknenin ömrünü uzatacak ve tekne ile daha emniyetli ve güvenli sefer yapılmasına yardımcı olacaktır.
  Tekne karaya çekildiğinde tekne gövdesinin dış yüzeyi ve iç yüzeyi hasarlara karşı kontrol edilmelidir.
  Paslanmaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
  Alüminyum tekne gövdelerinde görülen beyaz lekelerin belirmesi yaygın bir problemdir. Paslanmış yüzeyde, parlak metal görününceye kadar zımpara kullanılmalıdır.
  Fiberglas gövdeden yosun ve yağı arındırmak için yalnızca fosfat içermeyen çevre dostu temizleyiciler kullanılmalıdır. Parlak üst katmanı (jel kat) zedelememek için aşındırıcı malzemeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Delikler, fiberglas yama bileşeni ile en kısa sürede yamanmalıdır.
  Kırık veya çatlak olmadığından emin olmak için gövde parçaları boydan boya dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.
  Sefere çıkmadan önce ve sefer sonrası iç kısımlarda biriken su boşaltılmalıdır.
  Tekne güneşten uzak kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Tekne uzun süre kullanılmayacaksa, bir römorka yerleştirilmeli ve hava sirkülâsyonu için üzerinde biraz açıklık olacak şekilde örtülü vaziyette tutulmalıdır.
  Bakım-tutum ile ilgili tekneye ait kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyulmalıdır.

  Motor Bakım Tutumu
  Motorun uzun süre kullanılabilmesi için düzenli bakım tutum programı uygulanmalıdır.
  Motor mahallindeki yangın risklerine karşı bu bölge yakıt ve yağ sızıntıları ile çöplerden arındırılmalıdır.
  Bakım-tutum periyodunun düzenli olarak takip edilmesi için üretici firmanın tavsiyelerine uyulmalıdır.
  Her sefer öncesi yağ, yakıt ve diğer sıvı seviyeleri gözden geçirilmelidir. Yağ, gerekiyorsa kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde değiştirilmelidir. Motor yaşına göre, yağ değişim sıklığının arttığı unutulmamalıdır.
  Akü kutup başı bağlantıları sıkı tutulmalıdır. Korozyona bağlı temassızlık durumunda, kutup başları ayrılmalı, bir tel fırça ile korozyou giderilerek akü kutup başları temizlenmelidir. Motorun çalıştırılması esnasında akü zayıf geliyorsa şarj edilmelidir.
  Motor üzerinde yıpranma belirtileri gösteren hortum, kelepçe veya somun gibi sıkılması gereken parçaların kontrolü yapılmalıdır.
  Motor kapağı dâhil, her şeyin düzgün takıldığından emin olunmalıdır.
  Deniz tipi olmayan elektrik yedek parçaları asla kullanılmamalı, bu parçaların kullanımının ileride yangına veya daha vahim durumlara sebebiyet verebileceği asla unutulmamalıdır. (Alternatör, marş, yakıt pompaları ve diğer elektrik parçaları vb.)

  Teçhizat Bakım Tutumu
  Tüm halatlar temiz tutulmalı, bozulmaya neden olabilecek güneş ışığı, yağ ve kuma karşı korunmalıdır. Halatlar kullanılmadığında, güneşten uzak tutulmalıdır. Zayıflamış veya yıpranan halatlar derhal değiştirilmelidir. Deniz suyuna temas eden halatlar kullanıldıktan sonra tatlı suyla yıkanmalıdır.
  Varsa yelkenler yumuşak bir fırça ile temizlenmeli, yırtık veya açılmış dikişlerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yırtık yelkenler mümkün olduğunca tamir edilmeden kullanılmamalıdır.
  Güvertedeki tüm hareketli donanımları (bastika, fenerlik, kilit, liftin uskur, palanga) ve tel halatları korozyona karşı korumak ve bu donanımların rahat çalışabilmesini sağlamak için düzenli aralıklarla yağlama yapılmalıdır.
  Teknelerin neden olduğu deniz kirliliğinin önlenebilmesi için yapılan ve ülke¬mizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeye MARPOL denilmektedir. Denizlerimizde ve iç sularımızda kürekten başka bir kuvvetle yola çıkabilen, özel amatör tekne ve yatlar dâhil, tüm deniz araçları MARPOL hükümlerine uymakla yükümlüdür. MARPOL'e göre denize boşaltılması yasak atıklar aşağıda belirtilmektedir.

  Atık Uygulamaları
  Petrol ve petrol ürünleri, yağlar, petrol ve yağ karışmış sintine suları, plastikler, plastik içeren her türlü tüketim ve inşaat malzemesi, tıbbî ve her türlü revir atıkların,
  Deniz yaşamına zarar verecek zehirli, patlayıcı, kirletici ve nükleer atıkların,
  Katı atıklar denilen; kâğıtlar, paçavralar, cam, metal kutular, şişeler, porselen, ambalaj maddeleri, ahşap malzemeler ve benzeri çöplerin, DENİZE BOŞALTILMASI YASAKTIR.
  Yiyecek atıkları ise karadan itibaren 12 mil mesafeden sonra denize boşaltılabilir.

  Atık Sular
  İdare tarafından onaylanan miktarda olmak kaydıyla, arıtılmış, parçalanmış veya dezenfekte edilmiş pis sular (Tuvalet, pisuar ve frengilerinden gelen sular vb.) en yakın karadan 3 mil açıkta ve tekne üzerinde 4 mil/saat (knot)'den az olmayan bir hız bulunduğunda denize boşaltılabilir.
  Dezenfekte edilmemiş veya parçalanmamış pis sular ise ancak 12 milden sonra boşaltılabilir.
  Özel alanlarda, iç sularda ve 3 milden daha az mesafelerdeki denizlerde hiçbir atık boşaltılamaz. Ülkemizin tüm denizlerinin (Akdeniz, Karadeniz, Marmara) özel alan olduğu unutulmamalıdır.